گواهی SSL

WildCard Commercial SSL (DV)

106,380تومان
سالانه

کد گذاری 2024 یا 4048 بایت
سازگار بر روی 99.9% مرورگرهای معتبر
قابلیت Reissue آنلاین
قابلیت تمدید آنلاین
پشتیبانی از تمامی پسوند های دامنه حتی ir
امکان فعال سازی همزمان برای WWW

Commercial SSL (DV)

212,800تومان
سالانه

کد گذاری 2024 یا 4048 بایت
سازگار بر روی 99.9% مرورگرهای معتبر
قابلیت تمدید آنلاین
پشتیبانی از تمامی پسوند های دامنه حتی ir
امکان فعال سازی همزمان برای WWW
قابلیت سفارش همزمان تا 200 دامنه

Trusted SSL (OV)

886,500تومان
سالانه

کد گذاری 2024 یا 4048 بایت
سازگار بر روی 99.9% مرورگرهای معتبر
پشتیبانی از تمامی پسوند های دامنه حتی ir
امکان فعال سازی همزمان برای WWW
قابلیت سفارش همزمان تا 200 دامنه
نیاز به ارسال ترجمه رسمی مدارک