شبکه های اجتماعی :

جست و جو

قیمت(تومان )

میزان حافظه

تعداد هارد

هاردیسک

هتزنر

لیست سرور
نمایش  10 سرور ها
 • EX51-SSD-GPU
  Dedicated Root Server EX51-SSD-GPU
  Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
  • پهنای باند:   GeForce® GTX 1080
  • موقعیت:    
  • حافظه: 64 GB DDR4 RAM
  • هاردیسک: 2 x 500 GB 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1)
  شروع قیمت از :1,340,955 تومان
  سفارش دهید 
 • AX60-SSD
  Dedicated Root Server AX60-SSD
  AMD Ryzen 7 1700X Octa-Core "Summit Ridge" (Zen)
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:      
  • حافظه: 64 GB DDR4 RAM
  • هاردیسک: 2 x 500 GB 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1)
  شروع قیمت از :731,430 تومان
  سفارش دهید 
 • EX42
  Dedicated Root Server EX42
  Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:      
  • حافظه: 64 GB DDR4 RAM
  • هاردیسک: 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 rpm (Software-RAID 1)
  شروع قیمت از :460,530 تومان
  سفارش دهید 
 • EX42-NVMe
  Dedicated Root Server EX42-NVMe
  Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:      
  • حافظه: 64 GB DDR4 RAM
  • هاردیسک: 2 x 512 GB NVMe SSD (Software-RAID 1)
  شروع قیمت از :460,530 تومان
  سفارش دهید 
 • EX52
  Dedicated Root Server EX52
  Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core Coffee Lake
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:      
  • حافظه: 64 GB DDR4 RAM
  • هاردیسک: 2 x 8 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 rpm (Software-RAID 1)
  شروع قیمت از :731,430 تومان
  سفارش دهید 
 • EX52-NVMe
  Dedicated Root Server EX52-NVMe
  Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core Coffee Lake
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:      
  • حافظه: 64 GB DDR4 RAM
  • هاردیسک: 2 x 1 TB NVMe SSD (Software-RAID 1)
  شروع قیمت از :731,430 تومان
  سفارش دهید 
 • EX62
  Dedicated Root Server EX62
  Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core Coffee Lake
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:      
  • حافظه: 64 GB DDR4 RAM
  • هاردیسک: 2 x 8 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 rpm (Software-RAID 1)
  شروع قیمت از :866,880 تومان
  سفارش دهید 
 • EX62-NVMe
  Dedicated Root Server EX62-NVMe
  Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core Coffee Lake
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:      
  • حافظه: 64 GB DDR4 RAM
  • هاردیسک: 2 x 1 TB NVMe SSD (Software-RAID 1)
  شروع قیمت از :866,880 تومان
  سفارش دهید 
 • PX62
  Dedicated Root Server PX62
  Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core Coffee Lake
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:      
  • حافظه: 64 GB DDR4 ECC RAM
  • هاردیسک: 2 x 8 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 rpm (Software-RAID 1)
  شروع قیمت از :1,002,330 تومان
  سفارش دهید 
 • PX62-NVMe
  Dedicated Root Server PX62-NVMe
  Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core Coffee Lake
  • پهنای باند:   1 Gbit/s bandwidth
  • موقعیت:      
  • حافظه: 64 GB DDR4 ECC RAM
  • هاردیسک: 2 x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition (Software-RAID 1)
  شروع قیمت از :1,002,330 تومان
  سفارش دهید