سرور مجازی آمریکا.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

فرا پلن 1


 
99,000تومان
ماهانه

فضا 20 گیگ
پهنای باند 200 گیگ
رم 1024 مگابایت
CPU اشتراکی
تحویل آنی بعد از پرداخت


فرا پلن 2


 
129,000تومان
ماهانه

فضا 40 گیگ
پهنای باند 350 گیگ
رم 1536 مگابایت
CPU اشتراکی
تحویل آنی بعد از پرداخت


فرا پلن 3


 
159,000تومان
ماهانه

فضا 60 گیگ
پهنای باند 400 گیگ
رم 2048 مگابایت
CPU اشتراکی
تحویل آنی بعد از پرداخت


فرا پلن 4


 
259,000تومان
ماهانه

فضا 80 گیگ
پهنای باند 500 گیگ
رم 3072 مگابایت
CPU اشتراکی
تحویل آنی بعد از پرداخت