آنتی شلر CXS.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.اسکریپت ConfigServer eXploit Scanner(مخفف CXS) یک ابزار امنیتی و محصولی از شرکت ConfigServer است.