لایسنس کلود لینوکس.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.لایسنس های کلود لینوکس و کرنل کر قابل تحویل آنی در نوین وب هاست