نمایندگی هاست.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.داشتن نمایندگی جهت راه اندازی هاستینک

پلن 1


 
370,000تومان
سه ماهه

فضا 2000 مگابایت
پهنای باند 30 گیگابایت
کنترل پنل دايرکت ادمين
بک آپ هفتگی


پلن 2


 
150,000تومان
ماهانه

فضا 5000 مگابایت
پهنای باند 40 گیگابایت
کنترل پنل دايرکت ادمين
بک آپ هفتگی


پلن 3


 
180,000تومان
ماهانه

فضا 10000 مگابایت
پهنای باند 60 گیگابایت
کنترل پنل دايرکت ادمين
بک آپ هفتگی


پلن 4


 
240,000تومان
ماهانه

فضا 20000 مگابایت
پهنای باند 100 گیگابایت
کنترل پنل دايرکت ادمين
بک آپ هفتگی