نحوه ساخت شناسه ایرنیک

برای ثبت دامنه های ir نیاز هست شناسه ایرنیک در سایت ایرنیک داشته باشید برای آموزش ساختن این شناسه از ویدئوی زیر دیدن کنید.