نحوه دریافت بسته های نصبی سیستم عامل لینوکس ( centos 7 ) » 8 » بروزرسانی : دوشنبه, ۲۷ مرداد , ۱۳۹۹

ریپوزیتوری چیست ؟
ریپوزیتوری محلی در وب می باشد که بسته ها و نرم افزار های سیستم عامل مثلا ( centos ) بصورت از پیش کامپایل شده ذخیره شده اند.
در ابتدا همیشه ما با استفاده از نرم افزار yum دیتابیس ریپوزیتوری های موجود در سیستم را دانلود و با جستجو در آن موجودیت نرم افزار مورد نظر را بررسی قرار گرفته و پس از آن شما می توانید با استفاده از دستور install نرم افزار مورد نظر را نصب کنید
برای مثال دستور بعد نرم افزار nano را بر روی سیستم شما نصب خواهد کرد


yum install nano

با استفاده از دستورات فوق ریپوزتوری های remi و rpmforge برای CentOS 7 نصب خواهند شد


wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
rpm -Uvh remi-release-7.rpm

wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el7.rf.x86_64.rpm
rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.3-1.el7.rf.x86_64.rpm

اشتراک بزاری دمت گرم!
درباره نويسنده : رضا جهاندیده


ثبت دیدگاه های شما