ما در شبکه های اجتماعی :

آرایه در php
در کل آرایه ها رو به سه شکل میشه نوشت
۱- آرایه های عددی و مقدار (Numeric array )
۲-آرایه های انجمنی ,خطی (Associative array)
۳- آرایه های چند بعدی و تو در تو (Multidimensional array)
حالا با چند مثال تمرین کنیم :

۱- آرایه های عددی و مقدار (Numeric array )

در آرایه ها مقادیر از صفر شروع میشه دقت بفرمایید

<?php
  $numbers = array( 1, 2, 3, 4, 5);
  $numbers[0] = "one";
  $numbers[1] = "two";
  $numbers[2] = "three";
  $numbers[3] = "four";
  $numbers[4] = "five";


echo $numbers[3]; 
?>

نتتیجه رو ببینید

۲-آرایه های انجمنی ,خطی (Associative array)

توی این مثال ببینیم سه تا از شاگردان کلاس نمراتشون چی شده

<?php
 $nomreh = array(
 "mohammad" => 17,
 "hossein" => 19,
 "reza" => 14
);
     
echo "نمره محمد شده ". "\r\n". $nomreh['mohammad'] . "<br />";
echo "نمره حسین شده ". "\r\n". $nomreh['hossein']. "<br />";
echo "نمره رضا شده ". "\r\n". $nomreh['reza']. "<br />"; 
?>

نتیجه رو ببینید

 

۳- آرایه های چند بعدی و تو در تو (Multidimensional array)

در این مثال میخوایم اقساط باقیمانده ماشین های چند نمایندگی رو محاسبه کنیم دقت کنید خیلی ساده

<?php
     $namayandeh = array( 
      "code ahmadi" => array (
        "samand" => 395,
        "pars" => 130,	
        "reiuo" => 239
      ),
      
      "code rezazadeh" => array (
        "samand" => 176,
        "pars" => 234,	
        "reiuo" => 213
      ),
      
      "code baqeryan" => array (
        "samand" => 350,
        "pars" => 30,	
        "reiuo" => 129
      )
     );
     

echo "اقساط باقی مانده نماینگی : احمدی : " ;
echo $namayandeh['code ahmadi']['pars'] . "<br />"; 
     
echo "اقساط باقی مانده نمایندگی : رضا زاده : ";
echo $namayandeh['code rezazadeh']['reiuo'] . "<br />"; 
     
echo "اقساط باقی مانده نمایندگی : باقریان : " ;
echo $namayandeh['code baqeryan']['samand'] . "<br />"; 
?>

نتیجه رو ببینید

دیگه از این ساده تر زبان برنامه نویسی پیدا میشه ؟ php عشق فقط شما تا برین ده دوازده بار با شکل های جور و واجور با خودتون تمرین کنید منم یه نفس بگیرم و برگردم تا یه درس دیگه.. فقط و تمرین و تمرین و فقط تمرین…..

۱۵ تیر ۱۳۹۸ | by رضا جهاندیده | بدون ديدگاه | |
درباره نويسنده : رضا جهاندیده
رشته تحصيلی : کامپيوتر و گرافيک ,آشنا به زبان های php و css سرگروه تيم توسعه و طراحی نوين وب هاست در حدود 5 سال به ياری خداوند در زمينه هاي فوق مشغوليم به اميدحق توانسته ايم با مشاوره و راهنمايي کاملا رايگان در خدمت همه شما باشيم سربلند باشيد
ثبت دیدگاه
 • logo-samandehi
 • novinwebhostnovinwebhost
 • novinwebhostnovinwebhost
 • novinwebhostlogo-samandehi
 • novinwebhost